| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


TIEDOTE 30.12.2004

Blue 1:n lentäjien työehtosopimusneuvottelut jatkuvat

Blue1:n lentäjien työehtosopimusneuvottteluja käydään nyt valtakunnansovittelijan johdolla. Seuraava tapaaminen on 13.1. Palkansaaja- ja työnantajaosapuoli tapaavat ensi viikolla päivittäin.

Blue1:n liikennelentäjiä koskeva työehtosopimus päättyy vuoden vaihteessa. Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry ja sen jäsenyhdistys, Blue1 Pilots’ Association jättivät ennen joulua valtakunnansovittelijalle lentäjien ylityökieltoa koskevan varoituksen.

Ylityökiellon oli määrä astua voimaan 3. tammikuuta, mikäli neuvotteluissa ei sitä ennen edistytä. Neuvottelut saatiin käyntiin ja määräaikaa siirrettiin. Ylityökielto alkaa 14. tammikuuta, mikäli neuvotteluissa ei sitä ennen edetä.

Ylityökiellon aikana lentäjät pitäytyvät julkaistujen työvuorolistojen mukaisissa työajoissa. Tämä haittaa merkittävästi Blue1:n lentoja, sillä osa yhtiön lennoista hoidetaan vapaaehtoisesti ylitöinä vapaapäiviltä.

Lentäjiä koskevat työehtosopimusneuvottelut aloitettiin käytännössä vasta marraskuun lopulla. Lentäjäyhdistys olisi halunnut käynnistää neuvottelut jo hyvissä ajoin, mutta työnantaja ei pitänyt sitä tarpeellisena. Sopimuksen piirissä on 123 lentäjää.

- Ymmärrämme, että lippujen markkinahintojen aleneminen ja koholla oleva raakaöljyn hinta vaikeuttavat kaikkien lentoyhtiöiden positiivista tuloskehitystä. Teimme jo viime kierroksella merkittäviä myönnytyksiä, joilla ennakoitiin mahdollisia tuloskehitystä heikentäviä tekijöitä. Mm. tämän seurauksena palkkatasomme on edelleen vuoden 2001 tasossa. Blue1:n lentäjien palkat ovat nyt 35-45 % jäljessä vastaavien lentoyhtiöiden lentäjien palkoista, mikä tilanne ei enää tyydytä jäseniämme, sanoo Blue1 Pilots' Associationin puheenjohtaja Juhani Lehto.

Neuvotteluja vaikeuttaa se, että työnantaja on järjestelmällisesti kieltäytynyt maksamasta lain mukaisia etuja lentäjilleen. Kysymys on mm. saamatta jääneistä varallaolokorvauksista. Työtuomioistuin ratkaisi jo viime tammikuussa varallaoloa koskevan kiistan lentäjien hyväksi. Työantaja ei ole tästä huolimatta maksanut työtuomioistuimen päätöksen mukaisia korvauksia jo tehdyistä varallaolovuoroista.

Erimielisyyttä on myös työehtosopimuksen jälkivaikutuksen noudattamisesta. Työnantaja kiistää ns. jälkisuojaperiaatteen eikä aio maksaa sen mukaisia korvauksia.

- Mikäli neuvotteluissa ei tapahdu merkittävää lähentymistä, olemme valmiit kiristämään työtaistelutoimenpiteitä. Kirjallisen selvityksemme perusteella jäsentemme lakkovalmius on sataprosenttinen. On valitettavaa, mikäli työtaistelu käy välttämättömäksi, toteaa Juhani Lehto.

Blue1 on SAS:n suomalainen tytäryhtiö, joka liikennöi Ouluun, Turkuun, Tampereelle, Vaasaan, Kuopioon ja ensi vuonna myös Rovaniemelle sekä Kittilään. Ulkomaan reittikohteita ovat Tukholma, Oslo, Kööpenhamina, Göteborg, Bryssel, Amsterdam, Hampuri ja Berliini. Yhtiön matkustajamäärä on kasvanut 84 % viime vuodesta. Kokonaiskysyntä (myydyt henkilökilometrit) nousi marraskuussa 58 % ja kapasiteetti (tarjotut henkilökilometrit) 23 %. Tänä vuonna yhtiö kuljettaa noin 1,2 miljoonaa matkustajaa. Blue1 liittyi ensimmäisenä alueellisena lentoyhtiönä Star Allianssiin lokakuussa 2004. (Lähde: www.blue1.fi)
........................
Lisätietoja: puheenjohtaja Juhani Lehto, Blue1 Pilots' Association, puh. 040 779 8925.

asiamies Ari Janeskari, Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry, puh. 0201 235 3670.


TIEDOTE 21.12.2004


Blue1:n lentäjien ylityövaroitus on lainmukainen

Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ja sen jäsenyhdistys Blue1 Pilots´ Association jättivät valtakunnansovittelijalle Blue1:n lentäjien ylityökieltoa koskevan varoituksen 20.12.2004.

Työnantajaa edustava Palvelualojen toimialaliitto on julkisuudessa ilmoittanut, että pitää ilmoitusta laittomana.

Työriitojen sovittelusta annetun lain 7§ toteaa seuraavasti:
"Työnseisaukseen tai sen laajentamiseen taikka sellaisen toimeenpanemiseen älköön työriidan johdosta ryhdyttäkö, jollei viimeistään kahta viikkoa sitä ennen ole toimitettu valtakunnansovittelijalle ja vastapuolelle kirjallista ilmoitusta, jossa aiotun työnseisauksen tai sen laajentamisen syyt, alkamishetki ja laajuus on mainittu."

Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ja Blue1 Pilots´ Association ovat toimittaneet lain tarkoittaman sisältöisen ilmoituksen määräaikaan mennessä sekä työnantajalle että valtakunnansovittelijalle. Ilmoitetut työtaistelutoimenpiteet sijoittuvat sopimuksettomaan aikaan (sopimuskausi päättyy perjantaina 31.12.2004 ja ilmoitettu ylityökielto alkaisi maanantaina 3.1.2005). Työtaistelun kollektiivitoimia koskevat järjestöpäätökset on tehty säädetyssä järjestyksessä. Työtaistelun laillisuus on näin ollen kiistaton.

Lisätietoja: lakimies Helena Lamponen, Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry, puh. 040 582 2843.

***********************************************************
Anna Joutsenniemi
Viestintäpäällikkö
Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki p. 0201 235 349, 040 525 8582 fax (09) 147 242

***********************************************************


LEHDISTÖTIEDOTE 20.12.2004

Blue1:n lentäjät jättivät työtaisteluvaroituksen

Blue1:n liikennelentäjiä koskeva työehtosopimus päättyy vuoden vaihteessa ja uuden sopimuksen syntyminen näyttää epätodennäköiseltä. Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry ja sen jäsenyhdistys, Blue1 Pilots' Association jättivät tänään valtakunnansovittajille lentäjien ylityökieltoa koskevan varoituksen.

Ylityökielto astuu voimaan 3. tammikuuta, mikäli neuvotteluissa ei sitä ennen edistytä.

Ylityökiellon aikana lentäjät pitäytyvät julkaistujen työvuorolistojen mukaisissa työajoissa. Tämä haittaa merkittävästi Blue1:n lentoja, sillä osa yhtiön lennoista hoidetaan vapaaehtoisesti ylitöinä vapaapäiviltä.

Lentäjiä koskevat työehtosopimusneuvottelut aloitettiin käytännössä vasta marraskuun lopulla. Lentäjäyhdistys olisi halunnut käynnistää neuvottelut jo hyvissä ajoin, mutta työnantaja ei pitänyt sitä tarpeellisena. Sopimuksen piirissä on 123 lentäjää.

- Ymmärrämme, että lippujen markkinahintojen aleneminen ja koholla oleva raakaöljyn hinta vaikeuttavat kaikkien lentoyhtiöiden positiivista tuloskehitystä. Teimme jo viime kierroksella merkittäviä myönnytyksiä, joilla ennakoitiin mahdollisia tuloskehitystä heikentäviä tekijöitä. Mm. tämän seurauksena palkkatasomme on edelleen vuoden 2001 tasossa. Blue1:n lentäjien palkat ovat nyt 35-45 % jäljessä vastaavien lentoyhtiöiden lentäjien palkoista, mikä tilanne ei enää tyydytä jäseniämme, sanoo Blue1 Pilots' Associationin puheenjohtaja Juhani Lehto.

Neuvotteluja vaikeuttaa se, että työnantaja on järjestelmällisesti kieltäytynyt maksamasta lain mukaisia etuja lentäjilleen. Kysymys on mm. saamatta jääneistä varallaolokorvauksista. Työtuomioistuin ratkaisi jo viime tammikuussa varallaoloa koskevan kiistan lentäjien hyväksi. Työantaja ei ole tästä huolimatta maksanut työtuomioistuimen päätöksen mukaisia korvauksia jo tehdyistä varallaolovuoroista.

Erimielisyyttä on myös työehtosopimuksen jälkivaikutuksen noudattamisesta.
Työnantaja kiistää ns. jälkisuojaperiaatteen eikä aio maksaa sen mukaisia korvauksia.

- Mikäli neuvotteluissa ei tapahdu merkittävää lähentymistä, olemme valmiit kiristämään työtaistelutoimenpiteitä. Kirjallisen selvityksemme perusteella jäsentemme lakkovalmius on sataprosenttinen. On valitettavaa, mikäli työtaistelu käy välttämättömäksi, toteaa Juhani Lehto.

Blue1 on SAS:n suomalainen tytäryhtiö, joka liikennöi Ouluun, Turkuun, Tampereelle, Vaasaan, Kuopioon ja ensi vuonna myös Rovaniemelle sekä Kittilään. Ulkomaan reittikohteita ovat Tukholma, Oslo, Kööpenhamina, Göteborg, Bryssel, Amsterdam, Hampuri ja Berliini. Yhtiön matkustajamäärä on kasvanut 84 % viime vuodesta. Kokonaiskysyntä (myydyt henkilökilometrit) nousi marraskuussa 58 % ja kapasiteetti (tarjotut henkilökilometrit) 23 %.
Tänä vuonna yhtiö kuljettaa noin 1,2 miljoonaa matkustajaa. Blue1 liittyi ensimmäisenä alueellisena lentoyhtiönä Star Allianssiin lokakuussa 2004.
(Lähde: www.blue1.fi)